tractor
| tractora

tractriu, tractor (es), tractor (en)
adj

Dit de la màquina, de la roda, del vehicle, que efectua una tracció o que, per mitjà seu, és efectuada una tracció.