trafegar

tr
Enologia

Transvasar el vi fermentat o semifermentat per tal d’airejar-lo i de separar-ne el solatge.

És un procediment gràcies al qual el vi millora ostensiblement la seva qualitat.