trajectòria

f

Línia que descriu un cos mòbil (o, més exactament, el centre de gravetat d’un mòbil) en l’espai.