trama de dades

f

Estructura per a la transmissió de dades, formada per un encapçalament o bandera (capçalera), el camp d’informació i un darrer camp de proteccions.

La capçalera informa del tipus de contingut de la informació i del seu destí dins dels diferents nodes d’una xarxa de comunicacions, i, a vegades, també aporta dades que faciliten la sincronització dels missatges. Les proteccions són informacions addicionals per fer correccions d’errors en recepció (CRC). El camp d’informació, al seu torn, pot estar format per altres subtrames, que reprodueixen l’estructura en tres parts de la primera, fins arribar al nivell més bàsic, on la capçalera és un bit que indica l’inici d’un byte, seguida d’aquest byte i acabada amb uns bits de paritat per a detectar errors (codificació). Tot el conjunt de trames i subtrames forma un paquet de dades.