transcendentalisme

m
Filosofia

Nom donat també a la filosofia kantiana, per tal com el seu objecte i el seu mètode són de caràcter transcendental .