transferrina

f
Bioquímica

β-Globulina de pes molecular 90000 que actua en el plasma com a vehicle del ferro trivalent.

En clínica humana hom utilitza l'índex de saturació de la transferrina, la disminució del qual indica eritropoesi ferropènica, i l’augment, anèmies sideroacrèstiques, pernicioses, etc.