transistor d’efecte de camp de metall-òxid-semiconductor

Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, MOSFET (sigla)

m
Electrònica i informàtica

Transistor on l’efecte de camp s’aplica a través d’una estructura metall-òxid-semiconductor.

També rep el nom d’IGFET (Isolated Gate FET) (transistor).