transitivitat

f
Gramàtica

Propietat d’un verb transitiu.