transmissor

m

Aparell destinat a efectuar una transmissió.

Generalment ha de poder convertir un codi, senyals de so o de vídeo, etc, i modular un senyal de radiofreqüència (ona portadora) a fi de fer possible la transmissió.