Transports Metropolitans de Barcelona

Sigal deTMB

Denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA, que desenvolupen l’activitat a l’àrea metropolitana de Barcelona.

És el principal operador de transport públic de Barcelona. Ofereix dues xarxes regulars de transport: la subterrània amb el metro i la de superfície amb l’autobús, a més de diversos serveis de transport d’oci. El metro de Barcelona disposa de vuit línies, una xarxa de 102,6 km de longitud, 140 estacions i un parc mòbil de 160 trens (137 en línia en hora punta), que, a part de Barcelona, presta servei a set municipis més de l’àrea metropolitana; registra 381,22 milions de viatges anuals. La flota d’autobusos és integrada per 1.090 vehicles (891 en línia en hora punta), tots adaptats, que circulen per 106 línies, amb 2.610 parades i un recorregut global de 932,37 km entre Barcelona i les deu ciutats metropolitanes que l’envolten; registra 189,44 milions de viatges l’any. El funicular i el telefèric de Montjuïc, el Tramvia Blau, el Barcelona Bus Turístic i el Catalunya Bus Turístic completen l’oferta de transport públic de gestió municipal. Al setembre del 2009 posà en servei el Centre de Control de Metro, dotat d’una moderna tecnologia, amb la finalitat de supervisar el conjunt de la xarxa. El centre integra la gestió de les línies convencionals actuals (L1, L2, L3, L4 i L5), amb les ampliacions ja en funcionament o en projecte, i les noves línies automàtiques sense conductor (L9/L10 i L11). D’aquest centre estant es controlen les 3.000 càmeres que hi ha instal·lades al subsol de la ciutat i la comunicació amb els 1.600 intèrfons de les estacions i els combois. Al mateix edifici, també hi ha el Centre de Seguretat i Protecció Civil de Metro, des d’on es gestiona la seguretat i les emergències a la xarxa.