transsepte

m
Arquitectura

Planta de creu llatina

Nau transversal d’una església; creuer.