trapezi

trapecio (es), trapezium, trapeze, (en)
m
Matemàtiques

Quadrilàter que té dos costats oposats paral·lels i els altres dos no paral·lels.

Els dos costats paral·lels b 1 i b 2 són les bases, i llur distància h és l'altura del trapezi. L’àrea és h (b 1+b 2)/2, és a dir, el producte de l’altura per la semisuma de les bases. Si els costats no paral·lels són iguals, és anomenat trapezi isòsceles.