traqueotomia

f

Operació que consisteix a obrir la tràquea, sia per extreure’n un cos estrany, sia per facilitar la respiració quan hi ha un obstacle a la part superior de l’aparell respiratori.