treball del sòl

m
Agronomia

Conjunt de tècniques emprades en el treball del sòl per tal de sembrar-hi, combatre les males herbes i oxigenar-lo.

El conjunt d’operacions que els pagesos han realitzat, des de sempre, per a preparar la sembra, però també per a combatre les males herbes, facilitar la penetració i la retenció d’aigua, airejar el sòl i combatre determinades malalties, constitueix avui dia, encara, el gros de les feines amb el tractor, i representa un percentatge important dels costos de producció de la majoria de conreus. Dutes a terme correctament, aquestes tasques de preparació del sòl són una bona garantia per a l’obtenció de bones collites. A la clàssica arada de pales o de tombar s’han afegit un seguit d’arreus que remouen la terra en vertical que, sense inversió, generen molts menys problemes pel que fa a l’erosió i que estalvien temps i diners. Els arreus accionats per la presa de força de tractor (freses, cultivadors rotatius, rastres accionades) poden fer la feina equivalent a dues o tres passades dels arreus tradicionals. Una eina molt emprada és l’arada de cisells, que és un entremig entre el subsolador i el conreador. L’elevada potència dels tractors permet la combinació d’un gran nombre d’arreus diferents que, en una sola passada, realitzen diverses operacions i estalvien un factor que en agricultura sovint és primordial, el temps.