treball virtual

m
Física
Tecnologia

Treball d’una força, corresponent a un desplaçament virtual del seu punt d’aplicació.

Segons el principi dels treballs virtuals, per a un sistema de punts materials sotmesos a lligams i en un instant donat, els desplaçaments dels punts compatibles amb els lligams són aquells que, mantenint els lligams congelats, fan que el treball total de les forces exteriors al sistema que hi actuen sigui nul. D’aquest principi deriva tota la dinàmica analítica clàssica (principi de D’Alembert).