trehalosa

f
Bioquímica

Disacàrid no reductor format per dues restes de d-glucosa.

Es presenta en l’hemolimfa de molts insectes.