trellat

m

Judici, enteniment per al govern i direcció d’un afer.