tremp

m
Escriptura i paleografia

Tall que hom feia al canó d’una ploma perquè servís per a escriure.