tremp

m
Tecnologia

Refredament sobtat a què hom sotmet el vidre per tal d’augmentar-ne la resistència.

Tant els efectes obtinguts com el principi pel qual s’esdevenen són semblants als del tremp dels metalls. Generalment el tremp del vidre és efectuat escalfant-lo fins a temperatures pròximes a les d’ablaniment i sotmetent-lo tot seguit a l’acció d’un raig d’aire comprimit, sovint molt humit.