tremp

m

Punt de duresa i, eventualment, d’elasticitat que hom dóna als metalls, al vidre, etc, trempant-los.