trenta

m
Gramàtica

El nombre trenta, 30.

Els numerals cardinals compresos entre trenta i quaranta són: trenta-un, trenta-una, 31; trenta-dos, trenta-dues, 32; trenta-tres, 33; trenta-quatre, 34; trenta-cinc, 35; trenta-sis, 36; trenta-set, 37; trenta-vuit, 38; trenta-nou, 39. Els mateixos usats com a quasi ordinals són: trenta-u, trenta-dos, trenta-tres, etc.