Trentenari

Consell de Trenta

Consell ordinari municipal barceloní, creat a causa de la dificultat de reunir el Consell de Cent, per assessorar els consellers.

Es reuní almenys des del 1325. Era constituït per una quarta part dels prohoms, vint-i-cinc o més, i cada un dels quatre grups actuava durant tres mesos al costat dels consellers, o sia que tot el Consell de Cent passava a formar part de l’ordinari. Aquest, en romandre integrat de forma definitiva per trenta persones segons el sistema establert el 1387, rebé el nom de Trentenari i la seva principal missió fou la de decidir si les propostes dels consellers havien de passar al Consell de Cent, del qual també havia d’executar els encàrrecs. En virtut del privilegi del 1455, la majoria dels dos estaments superiors en el Trentenari fou abolida i el nombre fou fixat en 32, en pla d’estricta igualtat dels quatre estaments. Des de la reforma del 1493, que elevà el nombre dels 128 jurats a 144, l’integraren 36 prohoms fins a la fi de la seva existència en virtut del decret de Nova Planta: 8 ciutadans, 4 militars, 8 mercaders, 8 artistes i 8 menestrals. Tingué sala pròpia a la Casa de la Ciutat, a la part posterior, obra del s XVI, destruïda en una reforma del s XIX.