Tres i Quatre

Llibreria i editorial creades a València l’any 1968 per Eliseu Climent i Corberà.

Durant el franquisme la llibreria conegué diversos atemptats pel seu caràcter nacionalista i democràtic, que han continuat posteriorment, perpetrats per grups de la ultradreta i al blaverisme. Emplaçat al carrer Pérez Bayer de la ciutat de València (amb un canvi de local al mateix carrer el 1983), el 2006 es traslladà a la planta baixa de l’Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC) dels restaurats magatzems El Segle, propietat d’Acció Cultural del País Valencià. . Pel que fa a l’editorial, íntegrament dedicada al llibre en català, publica diverses col·leccions: ‘La Unitat’, ‘Quaderns’, ‘Teatre, Biblioteca d’Estudis i Investigacions’, ‘Poesia’, ‘Papers Bàsics’, ‘Textos d’Ensenyament’, ‘L’Estel’, etc. Editora també dels ‘Treballs de Sociolingüística Catalana’, publicació anual del Grup Català de Sociolingüística, de la revista trimestral L’Espill, dirigida per Joan Fuster i de la revista de literatura Daina, dirigida per Vicent Alonso, aquesta editorial dóna cabuda a variats i prestigiosos autors de dins i fora dels Països Catalans i abraça els més diversos camps de la llengua i cultura catalanes (història, art, lingüística, literatura, economia, geografia, sociologia, etc.) i ha contribuït d’una manera decisiva al procés de recuperació nacional del País Valencià. Fou l’organitzadora, a més a més, a partir de l’any 1973, dels Premis Octubre. Continua la seva tasca editorial amb un catàleg actual de més de 500 títols i la incorporació de la col·lecció de pensament contemporani ‘L’hora del present’. L’any 2000 emprengué la publicació de l’anomenat Diplomatari Borja i, d’ençà, edita un nou butlletí electrònic.