treseta

f
Numismàtica i sigil·lografia

Moneda mallorquina de coure, d’un valor de sis diners o tres doblers, d’on li ve el nom.

Hom en baté del 1722 al 1724 a nom de Felip V i, al darrer any, de Lluís I.