triacantina

6-amino-3-(3-metil-2-butenil)-purina
f
Bioquímica

Tipus d’ARN-transferidor present a les plantes.