triador
| triadora

f
m

Persona encarregada de triar un material, un producte.