Trianon

Petit Trianon

© Fototeca.cat-Corel

Nom de dos petits palaus construïts als jardins de Versalles.

Per encàrrec de Lluís XIV, J.Hardouin-Mansart edificà un palau, anomenat Gran Trianon (1686-87), format per dos cossos que formen hemicicle i s’uneixen per un peristil; els jardins són obra de J.Le Vau i A.Le Nôtre. En un bosquet proper, Lluís XV féu construir per A.J.Gabriel un palau més petit, anomenat Petit Trianon (1762-66), obra d’una gran elegància i característica del retorn a l’antiguitat de la segona meitat del s XVIII. Fou habitat per Maria Antonieta, que el féu envoltar d’un jardí a l’anglesa. Hom ha donat també el nom de trianon als pavellons de jardí fets a imitació dels de Versalles.