triboelectricitat

f
Electrònica i informàtica

Electricitat estàtica obtinguda per fregament d’alguns minerals.