tribologia

f
Física

Part de la física que estudia el contacte entre superfícies que presenten moviment relatiu.