Tribunal de la Rota Romana

Rota

Tribunal ordinari de la cúria romana que decideix en apel·lació les causes eclesiàstiques en última instància, i algun cop en primera i segona.

Format per tretze auditors, doctors en ambdós drets, vuit dels quals són italians i un de català, representant l’antiga corona catalanoaragonesa, és presidit per un degà. La seva existència és testimoniada ja el 1331, bé que la seva competència fou definida per Benet XIV el 1747.