tribunal d’honor

m
Dret
Història del dret

Tribunal existent dintre de certes corporacions o col·lectivitats per tal de judicar la conducta deshonesta, bé que no delictiva, d’alguns de llurs membres.

La Constitució Espanyola del 1978 prohibeix els tribunals d’honor.