Tribunal d’Ordre Públic

TOP (sigla)

Tribunal especial creat el 1963, a Madrid, per tal de defensar l’estabilitat del règim franquista, amb jurisdicció sobre tot l’Estat espanyol.

Continuació de l’extingit Tribunal Especial de Repressió de la Maçoneria i del Comunisme, tenia com a finalitat conèixer dels delictes contra l’ordre públic, en especial els de caràcter politicosocial, com els delictes contra la seguretat exterior de l’estat, contra el consell de ministres i contra la forma de govern, com ara la sedició, la rebel·lió, els desordres públics, la propaganda il·legal, etc. Fou abolit l’any 1977 pel nou govern de la monarquia de Joan Carles I. El mateix dia de la seva abolició (4 de gener) fou creada per decret llei l'Audiència Nacional, d'atribucions similars.