Tribunal Especial de Repressió de la Maçoneria i del Comunisme

Tribunal amb jurisdicció a tot l’Estat espanyol creat el 1940 i suprimit el 1963, en ésser creat el Tribunal d'Ordre Públic .

Sota els termes ‘maçoneria’ i ‘comunisme’, incloïa totes les ideologies qualificades de clandestines. El nombre de condemnats per aquest tribunal fou enorme i de difícil comptabilització.