Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

TSJC

Organisme jurisdiccional on, respectant la jurisdicció que correspon al tribunal suprem, culmina l’organització judicial a Catalunya.

És integrat per tres sales: del civil i penal, del contenciós administratiu i del social. D’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l’última instància jurisdiccional de tots els processos iniciats a Catalunya i de tots els recursos que es tramiten en el seu àmbit territorial, sense perjudici de la competència reservada al Tribunal Suprem en matèria d’unificació de doctrina. També és competent per a conèixer duun recurs de protecció dels drets reconeguts a l’Estatut. No obstant això, les previsions estatutàries relatives al Tribunal Superior de Justícia han de ser complementades per una reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial i per les lleis processals, la modificació de les quals és competència de l’estat.

El setembre del 2015 el TSJC aprovà l'encausament dels aleshores president de la Generalitat, Artur Mas, i les conselleres Irene Rigau i Joana Ortega per la Consulta del 9 de novembre.