tríceps braquial

m
Anatomia animal

Múscul de la regió posterior de l’avantbraç format per tres porcions: la porció llarga, el vast intern i el vast extern; s’insereix per dalt en l’húmer i l’omòplat i acaba —amb un tendó comú— a la cara posterior i als cantells laterals de l’olècran.

És innervat per branques del nervi radial i actua com a extensor de l’avantbraç sobre el braç i com a adductor del braç.