triclorur d’arsènic

AsCl3
m
Química

Líquid d’aspecte oliós, que desprèn vapors d’àcid clorhídric per acció de la humitat de l’aire.

Bull a 130,5°C, i el punt de fusió és —18°C. És obtingut per combustió de l’arsènic metàl·lic en atmosfera de clor o per destil·lació del triòxid d’arsènic amb àcid clorhídric concentrat. En dissolució aquosa s’hidrolitza a hidròxid arsenós i àcid clorhídric. Intermediari en l’obtenció de derivats orgànics (farmacèutics i insecticides), és emprat en ceràmica i per a fer gasos metzinosos.