tricorn

tricornio (es), three-cornered hat (en)
m
Indumentària

Figurí amb un tricorn a la mà

© Fototeca.cat

Capell de tres puntes, fabricat generalment de feltre, ras o drap.

Fou adoptat pels eclesiàstics durant els s. XVI i XVII arreu d’Europa com a derivació del capell portat pels eclesiàstics a Castella. Al s. XVIII fou propi de la indumentària militar i civil, i també de la femenina, i a la fi d’aquell segle caigué en desús. Al s. XIX fou adaptat per a la guàrdia civil espanyola (tricorni).