tricotosa

tricotosa (es), knitting machine (en)
f
Indústria tèxtil

Màquina per a teixir gèneres de punt de recollida, caracteritzada pel fet de treballar amb agulles de llengüeta col·locades en les ranures d’una fontura, per dintre de les quals poden lliscar successivament impulsades per unes lleves.

Quan una agulla surt de la fontura, la llengüeta s’obre i el guiafils posa el fil dins el ganxo. Seguidament l’agulla retrocedeix, i la malla anterior que es trobava en el coll de l’agulla tanca la llengüeta i salta per sobre del cap de l’agulla (despreniment), i així resta formada la nova malla. Les tricotoses rectilínies o planes tenen una o dues fontures planes, les agulles de les quals s’encreuen. El guiafils i les lleves van muntats en un carro que descriu un moviment alternatiu. El tricot que hom obté és pla, de punt llis o acanalat. Fent treballar més o menys agulles hom pot fer peces minvades. Entre les tricotoses rectilínies, n'hi ha de manuals, d’impulsades amb motor, d’automàtiques, amb diversos guiafils, amb múltiples combinacions de lleves per a obtenir dibuixos, amb mecanisme jacquard, etc. Les tricotoses circulars tenen les fontures en forma de cilindre o de disc. Els jocs de guiafils i lleves, dels quals n'hi pot haver des de 2 fins a 40, descriuen un moviment circular continu. El tricot obtingut és tubular. Les tricotoses circulars poden tenir un diàmetre des de 127 a 840 mm. N'hi ha d’impulsades per motor, d’automàtiques, amb mecanismes de dibuix, jacquard, amb doble cilindre, etc.