trietilalumini

Al(CH2CH3)3
m
Química

Líquid incolor, extraordinàriament inflamable i reactiu, miscible amb hidrocarburs saturats, que bull a 194°C.

Hom l’obté per reacció a pressió de l’alumini amb etilè i hidrogen. És emprat com a component del catalitzador de Ziegler-Natta per a la polimerització d’olefines a baixa pressió, per a la preparació d’alcohols de cadena llarga i olefines terminals i per a la deposició de l’alumini en fase vapor.