trifosfat d’uridina

UTP (sigla)

m
Bioquímica

Ribonucleòtid que funciona com a donador de fosfat en moltes reaccions dels teixits animals que porten a la síntesi de polisacàrids.

És necessari com a coenzim en algunes reaccions de transformació de sucres. Es biosintetitza a partir d’uridina-5-fosfat, amb ATP.