triftong

triptongo (es), triphthong (en)
m
Fonètica i fonologia

Grup de fonemes vocàlics format per una semiconsonant, una vocal i una semivocal.

En català només existeix el triftong uai en uns pocs mots, com guai, guaira, guairó i guaitar, amb d’altres de la mateixa família.