Trillo

Poble del municipi de Clamosa, al sector de Sobrarb de l’esquerra del Cinca, des d’abans del 1970 del municipi de la Fova de Terrantona.