triosa

f
Bioquímica

Monosacàrid de tres àtoms de carboni, com el gliceraldehid.