Tristão da Cunha

(Lisboa, 1460 — ?, aprox. 1540)

Navegant portuguès.

Descobrí l’arxipèlag que porta el seu nom, a l’Atlàntic sud, i recorregué la costa oriental d’Àfrica, Madagascar i l’Índia, on es distingí al costat del virrei Alburquerque.