troleibús

tròlei, trolebús (es), trolley bus (en)

m
Transports

Autobús de tracció elèctrica que pren el corrent elèctric d’una línia aèria doble mitjançant un tròlei doble especialment articulat per tal de permetre que el contacte sigui mantingut malgrat els desplaçaments laterals, certament limitats, a què el pot obligar la circulació urbana.