trombe anular

m
Patologia humana

Trombe adherit a les parets d’un vas i amb un orifici al seu centre.