trompe-l’oeil
*

m
Pintura

Recurs habitualment emprat en pintures de caire decorativista consistent a forçar l’efectisme pictòric fins a l’extrem de simular l’aparença real o corpòria de les coses, sovint amb la intenció de fer l’efecte que ressalten.