trop

m
Música
Cristianisme

En la litúrgia romanofranca, cadascun dels texts curts que hom afegia o intercalava en els cants de la missa i en algunes lectures de les festivitats més importants.

El gènere fou creat i desenvolupat als monestirs de Sankt Gallen i a Sant Marçal de Llemotges (la col·lecció més antiga es troba en un manuscrit del segle X procedent de Llemotges). Sembla que a l’origen foren texts mnemotècnics adaptats a raó d’una síl·laba per nota als llargs melismes gregorians i que hom cantava en lloc d’aquests. Les primitives formes en prosa més o menys rimada evolucionaren (potser per obra de Notker Bàlbul, a mitjan segle IX) cap a formes versificades (prosa) i fins a les llengües populars. És a l’origen del drama litúrgic.