tropa

f
Militar

Conjunt de militars que no tenen comandament —o en tenen molt poc— i que formen la base dels exèrcits.