tropicalització

f
Tecnologia

Estudi i preparació d’una substància, d’un material, d’un aparell, etc, per tal de fer-lo insensible o poc sensible a les condicions del clima tropical, especialment a l’acció de la calor, de la humitat i dels fongs destructors.